Styrelsen

Ordförande: Yvonne Modig
Vice Ordförande: Mikaela Söderström
Sekreterare: Carina Åkerström
Kassör: Göran Modig
Ledamot : Maja Westerlund

 

Prenumerationslotteriansv.:
Lotteriförståndare.
Per Haerum
Yvonne Modig
Pensionärssektionen: Göran Modig
Barbro Björk Nordlander
Henry Nordlander
Revisorer:
Per Haerum
Niclas Åkerström
Revisorssuppleanter:  Stefan Söderlund
Festkommittén
Kia LagergrenBarbro Björk Nordlander

Vija Bergström

Carina Åkerström

Marie Karlsson

MDF-Nytt:
Yvonne Modig
Kia Lagergren
Monika Selin
 Ansvarig Utgivare/korrektur: Niclas Åkerström
Valberedning: Kia Lagergren
Monika Selin
Henry Nordlander
Trivelsekommittén: Kia Lagergren
Vija Bergström
Mikaela Söderström
Jessica Madan
Maja Westerlund
Slädaviken kommittén: Lennart Engman
Göran Modig
Per Haerum
Pia Backlund
Joel Modig