Lokaler

Lokaler som MDF har haft under åren 1918 – 2014.

År 

Namn

Plats

1918 IOGT  Södermalmsgatan 38
1922 Godtempel Köpmansgatan
1938 Nytorget 2 1 tr
1940 talet Nybrogatan 6
1980 talet Holmgården
1991 Musslan Rådhusgatan 26
2006 Skepparegatan 5 A

Det har varit ett problem att hyra lokal regelbundet under år 1918 på grund av spanska sjukan, då brukade föreningen hålla till hos några medlemmars hem för att kunna hålla ett möte. IOGT och Holmgården finns inte kvar i dag, då de två husen brann.

När det gäller lokaler på Nytorget, Nybrogatan och Holmgården vet vi inte exakt hur länge föreningen har haft dem. När föreningen fick lokalen på Folkets Hus, då var det enbart för anställda. Det var problem med aktiviteter för medlemmarna på kvällstider. Till sist lyckades vi få en lokal på Pärlan för att använda på kvällstider för medlemmarna. Folkets Hus passade oss inte, då fick vi flytta till Rådhusgatan 25 år 1991.

För första gången i historia rådde vi om lokalen ensam med kök och två rum utan funktionshindersföreningar och fortsatte ha kvällsaktiviteter på Pärlan. Pärlan lades ned, då hade vi lyckats få lokalen på Församlingshemmet i närheten för kvällsaktiviteter. Föreningen har haft lokalen ända till år 2006. Då bestämde kommunen att föreningen ska flytta till Skepparegatan tillsammans med andra funktionshindersföreningar. I början var vi besvikna och ville inte flytta, men till slut har vi accepterat och tycker att lokalen är ljus. Föreningen använder flitigt konferensrummet för aktiviteter på kvällstid.

Kommentera