MDF

Föreningens tillkomst i vår jubileumsskrift för åren 1918 – 2008 skrevs det att den 26 maj 1918 samlades ca 20 döva personer och bildade Medelpads Dövstumförening.

Men något år senare hittades i en välbevakad bok benämnd Svenska Dövstumföreningar 1918 och även Ny tidning för Sveriges Dövstumma.

Mellansvenska Dövstumföreningen stiftades den 19 maj 1918 i Sundsvall på initiativ av typografen Ernst Söderholm (dövstum) och biträdes av ordförande i Nordsvenska Dövstumföreningen Herr E.W Johansson från Luleå.

Med åren bytte Mellansvenska Dövstumföreningen namnet till Medelpads Dövstumförening. Men senare närmare bestämt 1967 bytte föreningen namn igen och då till Medelpads Dövas Förening och det namnet hänger med än i dag. Ordet dövstum är ett gammalt uttryck som bara personer som ej fått upplysning vad det innebär, använder. Begreppet Dövstumhet är borttaget och därför var namnbytet motiverat.

Under dessa 90 år har mycket hänt. Föreningen har varit aktiv och gett medlemmar god service med samhällsinformation, medlemsvård och bevakning av dövas behov, rättigheter och skyldigheter genom att följa upp intressepolitiskt arbete i samhället.

Föreningen har Öppet Hus med olika aktiviteter i form av teman varannan tisdag i syftet att ge döva medlemmar kunskaper och information på teckenspråk vad samhället erbjuder. Detta har gett oss döva mer kunskap om omvärld och döva har blivit mer socialt medvetna. Med detta har även respekten för individ som sådant ökat.

Teckenspråket har i Sverige blivit erkänd som ett språk år 1981, vilket var historisk. Regeringens utredning om ”Teckenspråkets ställning är fortfarande inte klar men förhoppningsvis inom snar tid. Målet med det är Teckenspråket ska få samma status som svenska och att teckenspråket används offentligt som ett språk och därmed skapar Tillgänglighet inom alla områden. Vi har blivit mer accepterande och många fördomar om döva har i och med försvunnit. Kort sagt om Medelpads Dövas Förening ett annat ”klimat” att verka för i dag än för 90 år sedan.

Till sist vill vi i denna sammanfattning framföra vår innerliga önskan till Medelpads Dövas Förening om fortsatt lycka, gott samarbete och framgång med dess verksamhet under kommande åren.

Styrelsen inom Medelpads Dövas Förening/MDF/2009

I dagens läge har föreningen varit aktiv med många aktiviteter och ska  fylla 100 år om fyra år.

2 tankar om “MDF

 1. Idag hade vi allmänt möte med lottdragning som avslutning.
  Dessa nummer har vunnit idag:

  Oktober:
  1:a pris 400kr Nr 28 Madde Bäcklund
  2:a pris 200kr Nr 23 Lisbeth Åkerström
  3:e pris 100kr Nr 99 Kia Lagergren
  4:e pris 100kr Nr 57 Lars Wisser

  November:
  1:a pris 400kr Nr 41 Barbro Björk Nordlander
  2:a pris 200kr Nr 31 Vija Bergström
  3:e pris 100kr Nr 131 Yvonne&Rikard Persson
  4:e pris 100kr Nr 15 Harald Åslund

  December:
  1:a pris 400kr Nr 177 Anders Persson
  2:a pris 200kr Nr 130 Roland Persson
  3:e pris 100kr Nr 59 Hans Petur Hansen
  4:e pris 100kr Nr 85 Stefan Modig

  Grattis till Er alla som har vunnit :)

 2. På nationaldagen hade vi allmänt möte med lottdragning.
  Dessa lottägare blev vinnare denna gång:

  April
  1:a pris 400 kr nr 127 Robert Näsman
  2:a pris 200 kr nr 154 Julia Åkerström
  3:e pris 100 kr nr 54 Per Haerum
  4:e pris 100 kr nr 120 Monika Nyberg

  Maj
  1:a pris 400kr nr 31 Vija Bergström
  2:a pris 200kr nr 26 Mona Eriksson
  3:e pris 100kr nr 144 T S C
  4:e pris 100kr nr 13 Joacim Nyberg

  Juni
  1:a pris 400kr nr 31 Vija Bergström
  2:a pris 200kr nr 76 Johan Selin
  3:e pris 100kr nr 34 Harry Öhman
  4:e pris 100kr nr 146 T S C

  Grattis till Er alla som har vunnit :-)

Kommentera