Föreningens tillkomst i vår jubileumsskrift för åren 1918 – 2008 skrevs det att den 26 maj 1918 samlades ca 20 döva personer och bildade Medelpads Dövstumförening.

Men något år senare hittades i en välbevakad bok benämnd Svenska Dövstumföreningar 1918 och även Ny tidning för Sveriges Dövstumma.

Mellansvenska Dövstumföreningen stiftades den 19 maj 1918 i Sundsvall på initiativ av typografen Ernst Söderholm (dövstum) och biträdes av ordförande i Nordsvenska Dövstumföreningen Herr E.W Johansson från Luleå.

Med åren bytte Mellansvenska Dövstumföreningen namnet till Medelpads Dövstumförening. Men senare närmare bestämt 1967 bytte föreningen namn igen och då till Medelpads Dövas Förening och det namnet hänger med än i dag. Ordet dövstum är ett gammalt uttryck som bara personer som ej fått upplysning vad det innebär, använder. Begreppet Dövstumhet är borttaget och därför var namnbytet motiverat.

Under dessa 90 år har mycket hänt. Föreningen har varit aktiv och gett medlemmar god service med samhällsinformation, medlemsvård och bevakning av dövas behov, rättigheter och skyldigheter genom att följa upp intressepolitiskt arbete i samhället.

Föreningen har Öppet Hus med olika aktiviteter i form av teman varannan tisdag i syftet att ge döva medlemmar kunskaper och information på teckenspråk vad samhället erbjuder. Detta har gett oss döva mer kunskap om omvärld och döva har blivit mer socialt medvetna. Med detta har även respekten för individ som sådant ökat.

Teckenspråket har i Sverige blivit erkänd som ett språk år 1981, vilket var historisk. Regeringens utredning om ”Teckenspråkets ställning är fortfarande inte klar men förhoppningsvis inom snar tid. Målet med det är Teckenspråket ska få samma status som svenska och att teckenspråket används offentligt som ett språk och därmed skapar Tillgänglighet inom alla områden. Vi har blivit mer accepterande och många fördomar om döva har i och med försvunnit. Kort sagt om Medelpads Dövas Förening ett annat ”klimat” att verka för i dag än för 90 år sedan.

Lokaler som MDF har haft under åren 1918 – 2014.

År

Namn

Plats

1918 IOGT Södermalmsgatan 38
1922 Godtempel Köpmansgatan
1938 Nytorget 2 1 tr
1940 talet Nybrogatan 6
1980 talet Holmgården
1991 Musslan Rådhusgatan 26
2006 Skepparegatan 5 A

Det har varit ett problem att hyra lokal regelbundet under år 1918 på grund av spanska sjukan, då brukade föreningen hålla till hos några medlemmars hem för att kunna hålla ett möte. IOGT och Holmgården finns inte kvar i dag, då de två husen brann.

När det gäller lokaler på Nytorget, Nybrogatan och Holmgården vet vi inte exakt hur länge föreningen har haft dem. När föreningen fick lokalen på Folkets Hus, då var det enbart för anställda. Det var problem med aktiviteter för medlemmarna på kvällstider. Till sist lyckades vi få en lokal på Pärlan för att använda på kvällstider för medlemmarna. Folkets Hus passade oss inte, då fick vi flytta till Rådhusgatan 25 år 1991.

För första gången i historia rådde vi om lokalen ensam med kök och två rum utan funktionshindersföreningar och fortsatte ha kvällsaktiviteter på Pärlan. Pärlan lades ned, då hade vi lyckats få lokalen på Församlingshemmet i närheten för kvällsaktiviteter. Föreningen har haft lokalen ända till år 2006. Då bestämde kommunen att föreningen ska flytta till Skepparegatan tillsammans med andra funktionshindersföreningar. I början var vi besvikna och ville inte flytta, men till slut har vi accepterat och tycker att lokalen är ljus. Föreningen använder flitigt konferensrummet för aktiviteter på kvällstid.

Till sist vill vi i denna sammanfattning framföra vår innerliga önskan till Medelpads Dövas Förening om fortsatt lycka, gott samarbete och framgång med dess verksamhet under kommande åren.

Styrelsen inom Medelpads Dövas Förening/MDF/2009

I dagens läge har föreningen varit aktiv med många aktiviteter och ska  fylla 100 år om fyra år.